Vi introduserer Per Aspera Benefit Blend – PTs kaffe

Tar navnet sitt fra Kansas ‘statsmotto – Ad Astra Per Aspera, eller “til stjernene gjennom vanskeligheter” –vår fordelsblanding vil utvikle seg sesongmessig, med 100 % av nettooverskuddet til organisasjoner som er dedikert til å fremme positiv sosial endring. Vi vil ofte fokusere på Kansas-baserte årsaker, men vil også ta hensyn til organisasjoner som adresserer ulikheter langs den globale spesialkaffeforsyningskjeden.

Til og med 31. juli samler vi inn penger til Topeka ungdomsprosjekt. TYP gir undertjente og utsatte ungdommer i Topeka sysselsettings- og lederopplæring, opplæring i rettssystemets virkemåte via en ungdomsdomstol, hjelp med finansiell kompetanse og annen livsmestringstrening i et forsøk på å forhindre høyrisikoatferd blant unge voksne mens de forbereder dem til arbeid og voksen alder.

Den første gjentakelsen av Per Aspera er en rik middels stek med en karamellnote gjennomgående, plommeaktig syre og kakaonib i finishen.

Lær mer om vårt Benefit Blend-initiativ og TYPs arbeid:

Topeka Capital-Journal: PTs donerer deler av overskuddet til og med 31. juli til Topeka Youth Project.

KSNT: PT’s Coffee donerer inntektene fra ‘Per Aspera’-blandingen til Topeka Youth Project

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *